آگهی جذب نیروی شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس

27 بهمن ماه 1401 | روابط عمومی شرکت نوآوران مس

آگهی جذب نیروی شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس

شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به منظور ارائه خدمات به مجتمع مس سونگون از بین واجدین شرایط، از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی و کسب نمره حد نصاب لازم و مصاحبه حضوری و روانشناختی در قالب قانون کار دعوت به همکاری نماید.

افرادیکه متقاضی شرکت در آزمون می باشند به آدرس اینترنتی http://azmoon.sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند تبریز مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصیلی مورد نظر با توجه به شرایط ذکر شده، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ اقدام نمایند.

لازم به ذکر است کلیه مراحل آزمون تا مرحله معرفی به شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس، توسط دانشگاه صنعتی سهند تبریز انجام می پذیرد.