آگهی مزایده عمومی فروش ماشین‌آلات مستعمل

شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی ماشین آلات مستعمل و انواع ضایعات فلزی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان ارجمند دعوت به عمل می آید جهت بازدید از ماشین‌آلات موردنظر در محل کارگاه شرکت در مجتمع مس سونگون ورزقان از لحظه انتشار این آگهی تا روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اقدام نموده و جهت دریافت اسناد مزایده از روز  ۱۴۰۲/۰۲/۱۶  لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۷  به آدرس دفتر شرکت واقع در تبریز- چایکنار- جنب اداره کل بهزیستی-برج استاد شهریار-طبقه ۸ مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۴۱۳۶۵۹۸۴۳۶ ، ۰۹۱۴۹۲۷۵۳۱۶ و ۰۹۱۴۸۵۷۴۳۷۷ تماس حاصل فرمایند.
شرکت مهندسی معدنی نوآوران‌مس