با افتتاح ساختمان جدید دفتر شرکت نوآوران‌مس، دفتر مرکزی این شرکت به شهر تبریز منتقل شد

با افتتاح ساختمان جدید دفتر شرکت نوآوران‌مس در تبریز، دفتر مرکزی این شرکت به این شهر منتقل شد

ساختمان جدید دفتر شرکت نوآوان مس با ۷۲۰ مترمربع مساحت در هفت طبقه و در کوی ولیعصر شهر تبریز قرار دارد.

آدرس جدید دفتر شرکت در شهر تبریز:
کوی ولیعصر ، میدان رودکی،  خیابان معلم ، کوچه ده متری نسیم ، پلاک۸

 کدپستی : ۵۱۵۷۸۷۵۴۷۱
 شماره تلفن: ۰۴۱۳۳۱۴۴۱۰۹ - ۰۴۱۳۳۱۴۴۱۸۹ - ۰۴۱۳۳۱۴۴۸۷۹
 فکس: ۰۴۱۳۳۱۴۴۱۳۷