احداث کارخانه

ایجاد و توسعه مراکز و صنایع معدنی با فعالیت شبانه روزی و کادر مجرب و متخصص در دسترس شماست.

استخراج مواد

پیشرو در صنایع، استخراج و باطله برداری مواد معدنی

تولید قطعات

فعالیت شبانه روزی ماشین آلات، نیاز به نوسازی و تعویض اقلام مصرفی، تولید قطعات را ضروری می سازد

تعمیرات ماشین آلات

تعمیر ماشین آلات با کمک بخش های مختلف تعمیرگاهی در سه شیفت کاری انجام می شود

خدمات تعمیری

ارائه خدمات تعمیری در راستای رفع نیازهای کوتاه مدت، بلند مدت و تبادل امکانات انجام می پذیرد