پیشرو در صنایع، استخراج و باطله برداری مواد معدنی

فرایندهای صنعت

باطله برداری

استفاده از بروزترین ماشین آلات و دستگاههای حمل مواد معدنی

استخراج

استخراج مواد معدنی و آماده سازی آن جهت بهره برداری خط تولید